[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22087
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
H03AA01
91954, 91951, 15426, 91966, 46963, 05252, 91945, 15394, 05254, 91974, 46957, 05256, 91948, 46960, 91987
3721022087
Právoplatný
7.7.2021 7:59:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 7.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/pdf Žiadosť o rozšírenie preskr... Iná príloha 7.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22087_zrušenie PO_levot... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.7.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7361 1 R_KON application/pdf S19082-2021-OKC-22087.pdf 15.8.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 16.7.2021 12:36:33
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny.