[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22086
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
N04BA02
94872
3721022086
Právoplatný
7.7.2021 7:47:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 7.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Žiadosť o rozšírenie počtu ... Iná príloha 7.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
image/jpeg Duodopa_FN_Trnava.jpg Iná príloha 7.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/pdf Duodopa_nemocnica_Zvolen.pdf Iná príloha 7.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22086_Duodopa_rozšíreni... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.7.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7362 1 R_KON application/pdf S19082-2021-OKC-22086.pdf 15.8.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 13.7.2021 16:28:22
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny