[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22085
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
D11AH05
1487D, 5373C
3721022085
Právoplatný
7.7.2021 7:39:12

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 7.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/pdf Žiadosť o zaradenie dermato... Iná príloha 7.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22085_rozšírenie_IO_dup... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.7.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7475 S R_STOP application/pdf S21429-2021-OKC-22085_R-STO... 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 23.7.2021 9:34:36
Aktualizácia medicínskeho stanoviska odbornej pracovnej skupiny.
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 21.7.2021 14:02:15
Doplnenie oznámenia o začatí konania - zaradenie dermatovenerologickej ambulancie FNsP Žilina a Kožného oddelenia a kožnej príjmovej ambulancie NsP PB do siete centier pre biologickú liečbu atopickej dermatitídy.
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 21.7.2021 12:50:13
Žiadosť o zaradenie Kožného oddelenia a kožnej príjmovej ambulancie NsP PB do siete centier pre biologickú liečbu atopickej dermatitídy.
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.7.2021 15:05:45
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny