[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22070
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (RNDr. Jana Bielčiková)
L01XC12
3265A
3721022070
Právoplatný
1.7.2021 19:23:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 1.7.2021 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7351 1 R_KON application/pdf S18122-2021-OKC-22070.pdf 15.7.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lenka Grichová - Takeda Pharma A/S 
Zaslal: 2.7.2021 13:15:08
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám predložiť Žiadosť o poskytnutie informácií. S úctou, L.Grichová