[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22069
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (RNDr. Jana Bielčiková)
L01XC13
4491A
3721022069
Právoplatný
1.7.2021 19:22:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 1.7.2021 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7349 1 R_KON application/pdf S18122-2021-OKC-22069.pdf 15.7.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.7.2021 17:52:35
Dobrý deň, Dnes 6.7. 2021 o 13:36 boli spol. Roche Slovensko doručené podklady k oznámeniu o začatí konania. Plynutie 7 dňovej lehoty na vyjadrenie k návrhu tak považujeme odo dňa doručenia podkladov.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 6.7.2021 12:05:29
Dobry den, Zasielame Vam oficialnu ziadost o zaslanie podkladov k oznameniu o zacati konania ID 22069.