[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22068
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (RNDr. Jana Bielčiková)
M09AX07
4481C
3721022068
Právoplatný
1.7.2021 19:21:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 1.7.2021 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7345 1 R_KON application/pdf S18122-2021-OKC-22068.pdf 15.7.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 6.7.2021 9:28:34
Dobrý deň, dovoľujem si Vám predložiť Žiadosť o sprístupnenie podkladov prvostupňového rozhodnutia. S úctou Ivan Chalupa