[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22067
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (RNDr. Jana Bielčiková)
N04BA02
94872
3721022067
Právoplatný
1.7.2021 19:20:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 1.7.2021 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7348 1 R_KON application/pdf S18122-2021-OKC-22067.pdf 15.7.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie s.r.o. 
Zaslal: 6.7.2021 12:30:16
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o POSKYTNUTIE / SPRÍSTUPNENIE PODKLADOV PRVOSTUPŇOVÉHO ROZHODNUTIA