[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22066
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (RNDr. Jana Bielčiková)
L01XC18
0975C
3721022066
Právoplatný
1.7.2021 19:17:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 1.7.2021 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7347 1 R_KON application/pdf S18122-2021-OKC-22066.pdf 15.7.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme B.V. 
Zaslal: 6.7.2021 17:42:40
Žiadosť od sprístupnenie podkladov prvostupňového rozhodnutia, konanie ID 22066: