[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22057
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
AstraZeneca AB (Pavel Pešek)
L01XC28
9355C
3721022057
Právoplatný
22.11.2021 21:27:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_IMFINZI 500mg_9... Žiadosť o zaradenie A1P 30.6.2021 Podpis Pavel Pešek
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_IMFINZI... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.6.2021 Podpis Pavel Pešek
text/dali Navrh_znenia_riadku_9355C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.6.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf imfinzi-epar-product-inform... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.6.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Rozhodnutie o registracii_I... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.6.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Imfinzi_kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.6.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf FEK_rozbor_lieku-IMFINZI_30... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.6.2021 Podpis Pavel Pešek
application/x-zip-compressed G-BA, SMC, NICE, HAS.zip Iná príloha 30.6.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf A1P_ziadost_IMFINZI 120mg_9... Žiadosť o zaradenie A1P 22.11.2021 Podpis Pavel Pešek
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_IMFINZI... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 22.11.2021 Podpis Pavel Pešek
text/dali Navrh_znenia_riadku_9355C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 22.11.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf FEK_rozbor_lieku-IMFINZI_30... Farmako-ekonomický rozbor lieku 22.11.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Vyjadrenie k vyzve_Imfinzi_... Iná príloha 22.11.2021 Podpis Pavel Pešek
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22057_IMFINZI_A1P_L01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva IMFINZI_120mg _22057.... 15.11.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7751 1 R_A1P application/pdf S16416-2022-OKCHL-22057_A1P... 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 10:58:56
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 5.5.2022 20:17:42
Nezohľadňovaný
Dobrý den, vkládáme do tohoto konani aktualizovanou verzi "Ziadosti A1P" a "Navrh znenia riadku". S úctou, Pavel Pešek.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.4.2022 12:53:26
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - hodnotiaca správa
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.4.2022 9:47:11
Medicínske stanovisko Odbornej pracovnej skupiny.
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 22.11.2021 21:27:04
Nezohľadňovaný
Dobrý den, ve lhůtě vyjádření se k výzvě podáváme aktualizované soubory: Žiadosť o zaradenie A1P, Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi), Šifrovaný výstup z MiniDaLi, Farmako-ekonomický rozbor lieku. Přes "Iné podania" podáváme aktualizovanýfarmakoekonomický model. S úctou, Pavel Pešek
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 30.8.2021 8:27:56
Nezohľadňovaný
Dobrý den, jako vyjádření se k návrhu podáváme aktualizované soubory: Žiadosť o zaradenie A1P, Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi), Šifrovaný výstup z MiniDaLi, Farmako-ekonomický rozbor lieku. Přes "Iné podania" podáváme aktualizovaný farmakoekonomický model. S úctou, Pavel Pešek
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 7.7.2021 23:14:25
Dobrý den, ve lhůtě vyjádření se k návrhu podáváme aktualizované soubory: Žiadosť o zaradenie A1P, Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi), Šifrovaný výstup z MiniDaLi, Farmako-ekonomický rozbor lieku. Přes "Iné podania" podáváme aktualizovaný farmakoekonomický model. S úctou, Pavel Pešek
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 30.6.2021 17:37:46
Dobrý den, přes "Iné podania" zasíláme farmakoekonomický model a podpůrné studie. S úctou, Pavel Pešek.