[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22012
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG (MUDr. Nataša Hudecová)
L01XX52
2191C
3721022012
Právoplatný
22.11.2021 22:49:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_Venetoclax_2191C... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 30.6.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf S_FE_liek_Venclyxto_2191C.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.6.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf Doklad_o_zaplateni.pdf Iná príloha 30.6.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf Venclyxto ema-combined-h-41... Iná príloha 30.6.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf dec_147463_de.pdf Iná príloha 30.6.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf dec_147463_sk.pdf Iná príloha 30.6.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf dec_147463_en.pdf Iná príloha 30.6.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf ZM_ziadost_Venetoclax_2191C... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 22.11.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Venclyxto_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 22.11.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf ID22012_odpoved na vyzvu_Ve... Iná príloha 22.11.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf AbbVie_priloha_odpovede na ... Iná príloha 22.11.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf nejmoa1815281_CLL14protocol... Iná príloha 22.11.2021 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22012_Venclyxto_ZM_B.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.11.2022 Podpis Peter Polák
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva Venclyxto_50mg _22012... 15.11.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8085 1 R_ZM application/pdf S24001-2022-OKCHL-22012.pdf 15.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 10.11.2022 13:13:00
Nezohľadňovaný
Na základe výzvy na súčinnosť prikladáme upravenú žiadosť podľa požiadaviek MZ SR
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 10.11.2022 10:34:30
Výzva na súčinnosť - aktualizácia žiadosti
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.9.2022 7:59:17
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 13.9.2022 7:58:57
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 8.9.2022 17:15:48
Hodnotiaca správa odbornej pracovnej skupiny pre farmako-ekonomiku, ktorá obsahuje dôverné informácie bola sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 29.7.2022 15:25:03
Nezohľadňovaný
prikladáme aktualizáciu FE rozboru, full verziu, ktorá obsahuje údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, aktualizovaný CUA model a referencie sme podali cez iné podania
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 4.6.2022 0:30:06
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme odpoveď na výzvu na vysvetlenie
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.5.2022 13:49:47
Výzva na vysvetlenie podania.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 26.4.2022 8:55:54
Aktualizácia medicínskeho stanoviska Odbornej pracovnej skupiny B.
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 27.12.2021 21:07:49
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme Vyjadrenie k pripomienkam neúčastníka konania Janssen-Cilag Internetional N.V. a žiadosť o urýchlený postup v konaní
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 9.12.2021 11:44:10
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme vyjadrenie ku konaniu 22012.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 2.11.2021 16:36:30
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme pripomienku ku konaniu 22012.
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 25.10.2021 10:47:56
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.7.2021 22:54:34
Dobrý deň, prikladáme hodnotenie NICE
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.7.2021 22:52:50
Dobrý deň, prikladáme aktualizáciu FE rozboru
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.7.2021 22:21:03
Dobrý deň, prikladáme stanovenie vplyvu na rozpočet
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 7.7.2021 22:16:50
Dobrý deň, prikladáme aktualizáciu ZM žiadosti