[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

21992
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Biogen Netherlands B.V. (Ivan Chalupa)
L04AA23
7495D
3721021992
Právoplatný
30.6.2021 17:53:09

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SPC_Tysabri s.c_i.v..pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
application/pdf rozhodnutie o reg_Tysabri M... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
application/pdf SUKL identifikacny list_Tys... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
application/pdf Potvrdenie o platbe_Tysabri... Iná príloha 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Tysabri... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
text/dali Navrh_znenia_riadku_7495D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
application/pdf A1N_7495D_Tysabri 150 mg_Bi... Žiadosť o zaradenie A1N 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
application/pdf FEK_7495D_Tysabri 150 mg_Bi... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny online dtbs_Tysabri_Pr... Iná príloha 30.6.2021 Podpis Ivan Chalupa
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_21992_Tysabri 150 mg_st... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7464 1 R_A1N application/pdf S21429-2021-OKC-21992-A1N.pdf 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.10.2021 9:26:25
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.9.2021 11:48:24
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny N01.
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 7.7.2021 15:58:44
Aktualizovaná verzia Žiadosti o zaradenie A1N
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 30.6.2021 19:31:17
Model nákladovej efektívnosti (CMA) a model dopadu na rozpočet (BIA) bol predložený v rámci tohto konania cez tzv. „iné podania“ vzhľadom na to, že oba modely sú predmetom duševného vlastníctva držiteľa.