[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

21979
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Zentiva k.s. (Mgr. Helena Liebenberger)
C07AB07
7198D
3721021979
Právoplatný
30.6.2021 20:53:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Doklad o platbe_Coranet 7,5... Iná príloha 24.6.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf SPC CONARET 7,5 mg.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.6.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Conaret 7,5 mg tbl_New regi... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.6.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Conaret 7,5 mg tbl_ŠUKL kód... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.6.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Conaret 30.6.2021.docx Žiadosť o zaradenie A1N 30.6.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Conaret... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.6.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
text/dali Navrh_znenia_riadku_7198D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.6.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_Conaret 30.6.2021.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.6.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_21979_Conaret 7,5 mg tb... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7477 1 R_A1N application/pdf S21429-2021-OKC-21979-A1N.pdf 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.10.2021 9:25:19
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 24.9.2021 16:31:52
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva k.s. 
Zaslal: 30.6.2021 21:41:13
Model nákladovej efektívnosti (CMA) bol predložený v rámci tohto konania cez tzv. „iné podania“ vzhľadom na to, že je predmetom duševného vlastníctva držiteľa. Kedže už ide o povinny prvok v zmysle vyhlášky 422/2011 platnej od 1.6.2021 S pozdravom Helena Liebenberger