[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

21949
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
N03AX23
7971B, 7956B, 7960B, 7964B, 7968B
3721021949
Právoplatný
14.6.2021 12:00:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 14.6.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document List zmena IO brivaracetam.... Iná príloha 14.6.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Argumentácia zmena IO briva... Iná príloha 14.6.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_21949_brivaracetam__KON... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.7.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7323 1 R_KON application/pdf S18122-2021-OKC-21949.pdf 15.7.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.6.2021 7:42:01
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny