[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

21887
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
FERRING Slovakia s.r.o. (Jana Korcová)
A07EA06
2440B
3721021887
Právoplatný
2.6.2021 9:05:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZM_ziadost_Cortiment.docx Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 2.6.2021 Podpis Jana Korcová
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Cortiment_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 2.6.2021 Podpis Jana Korcová
application/x-zip-compressed Budesonide MMX_studie.zip Iná príloha 2.6.2021 Podpis Jana Korcová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_21887_Cortiment 9 mg_ZM... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7469 1 R_ZM application/pdf S21429-2021-OKC-21887_ZM.pdf 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.10.2021 9:23:19
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 20.9.2021 9:01:34
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Jana Korcová - FERRING Slovakia s.r.o. 
Zaslal: 16.7.2021 8:27:33
Nezohľadňovaný
Potvrdenie o platbe