[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

21659
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Zuzana Kasalová)
G04BD04
33013, 13102, 33014
3721021659
Právoplatný
26.4.2021 15:02:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania.... Oznámenie o začatí konania 26.4.2021 Podpis Mgr. Zuzana Kasalová
application/pdf Podnet FNsP Žilina.pdf Iná príloha 26.4.2021 Podpis Mgr. Zuzana Kasalová
application/pdf Doplnenie podnetu FNsP Žili... Iná príloha 26.4.2021 Podpis Mgr. Zuzana Kasalová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_21659_Oxybutynín.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.5.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7198 1 R_KON application/pdf S14417-2021-OKC-21659.pdf 15.5.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky