[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

21428
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
MSD VACCINS (Ing. Miroslav Dedík)
J07BM03
4660B
3721021428
Právoplatný
18.10.2021 9:51:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_Gardasil9.pdf Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 31.3.2021 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf S_FE_liek_Gardasil9.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.3.2021 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Spravny_poplatok_ZM_ID 2142... Iná príloha 31.3.2021 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Boiron et al 2016.pdf Iná príloha 31.3.2021 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Mennini et al 2017.pdf Iná príloha 31.3.2021 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Van Damme et al 2015.pdf Iná príloha 31.3.2021 Podpis Ing. Miroslav Dedík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_21428_Gardasil_ZM.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.9.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7657 1 R_ZM application/pdf S12633-2022-OKC-21428_ZM.pdf 15.2.2022 Detaily
R 7456 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie č. K609_N1022.pdf 15.10.2021 Detaily
R 7405 1 R_ZM application/pdf S20486-2021-OKC-21428.pdf 15.9.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.2.2022 13:19:01
Odborné odporúčanie pre ministra z KK z 9.2.2022
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 20.10.2021 11:38:12
Podnet odborných spoločností:
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 8.9.2021 9:24:14
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 6.9.2021 10:03:08
Sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr vakcíny Gardasil 9 na prevenciu HPV infekcie.
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 2.9.2021 11:41:17
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.4.2021 9:50:29
Model nákladovej efektívnosti očkovacej látky Gardasil 9 nie je možné technicky / objektívne zaslať ako prílohu tejto žiadosti, keďže na modelovanie nákladov a prínosov očkovacej látky Gardasil 9 bol použitý integrovaný online model. Držiteľ registrácie je ochotný poskytnúť online prístup do modelu nákladovej efektívnosti očkovacej látky Gardasil 9, ktorý detailnejšie popíše v osobitnom vyjadrení, ktorý v súlade s požiadavkou Ministerstva zdravotníctva SR podá prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia Ministerstva cestou tzv. „iného podania“.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.4.2021 9:47:34
Aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku:
Autor: Ing. Miroslav Dedík - MSD VACCINS 
Zaslal: 7.4.2021 9:37:18
Aktualizovaná žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny: