[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

21299
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pierre Fabre Médicament (Katarína Pochová)
L01XE45
9266C
3721021299
Právoplatný
15.3.2021 16:12:43
8.10.2021 9:56:07
Dôvod späť vzatia Rozhodnutie držiteľa.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_lieku_Nerlynx_m... Žiadosť o zaradenie A1P 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_9266C_N... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9266C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/pdf nerlynx-epar-product-inform... Súhrn charakteristických vlastností lieku 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/pdf dec_142014_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/pdf dec_144494_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/pdf dec_145374_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/pdf dec_148728_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Sukl kod_Nerlynx.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/pdf FEK_rozbor_lieku Nerlynx_15... Farmako-ekonomický rozbor lieku 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/x-zip-compressed HTA_rozhodnutia_Nerlynx.zip Iná príloha 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Potvrzení Platba A1P Nerlyn... Iná príloha 15.3.2021 Podpis Katarína Pochová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_21299_Nerlynx_A1P_L01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7472 S R_STOP application/pdf S21429-2021-OKC-21299_R-STO... 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.10.2021 9:21:07
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 4.10.2021 7:33:20
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 10.8.2021 14:13:06
Sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr liečiva neratinib (Nerlynx) na predĺženú adjuvantnú liečbu pre pacientov so včasným HR+/HER2+ karcinómom prsníka.
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 16.3.2021 12:25:54
Dobrý deň, prikladáme doplnenie k potvrdeniu o pridelení ŠUKL kódu.