[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

21066
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
AstraZeneca AB (Pavel Pešek)
R03DX10
2563D
3721021066
Právoplatný
8.6.2021 16:01:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_FASENRA_2563D_3... Žiadosť o zaradenie A1N 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_FASENRA... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
text/dali Navrh_znenia_riadku_2563D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf fasenra-epar-product-inform... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Registracni vymer_Fasenra.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Fasenra_kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf FEK_rozbor_lieku_FASENRA_30... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
application/x-zip-compressed Fasenra_zakl. studie.zip Iná príloha 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
application/x-zip-compressed Fasenra_studie_II.zip Iná príloha 31.1.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Vyjadrenie k vyzve_Fasenra_... Iná príloha 8.6.2021 Podpis Pavel Pešek
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_21066_Fasenra 30 mg_per... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Fasenra_21066.docx 1.6.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7524 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie č. K621_N1034.pdf 15.11.2021 Detaily
R 7466 1 R_A1N application/pdf S21429-2021-OKC-21066-A1N.pdf 15.10.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.10.2021 9:41:09
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 8.6.2021 15:58:16
Nezohľadňovaný
Dobrý den, jako reakci na Výzvu MZ SK ze dne 1. 6. 2021 přikládám do tohoto konání "Vyjadrenie k vyzve_Fasenra_ID 21066_8.6.2021". S úctou, Pavel Pešek
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.5.2021 7:19:27
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 5.2.2021 17:58:12
Dobrý den, přikládám fulltext studie Kavanagh (2020). S úctou, Pavel Pešek
Príloha: application/pdf Kavanagh.pdf
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 5.2.2021 17:57:25
Dobrý den, přikládám fulltext studie Menzella (2020). S úctou, Pavel Pešek
Príloha: application/pdf Menzella.pdf
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 3.2.2021 18:04:24
Dobrý den, přikládám Potvrzení o zaplacení správního poplatku. S úctou, Pavel Pešek