[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

20885
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Kobielska)
B01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03
50508, 50509, 08300, 08297, 08298, 4474D, 6628C, 4688D, 4420D, 30832, 4475D, 4690D, 4421D, 30833, 4692D, 4476D, 4423D, 30834, 4483D, 6688C, 4696D, 4404D, 30838, 4699D, 4484D, 4407D, 30842, 08363, 08364, 3808A, 3804A, 3806A, 5026B, 5020B, 5039B, 5033B
3720020885
Právoplatný
31.12.2020 15:49:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 31.12.2020 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_20885_U5_KON.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 13.1.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6924 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie K553_N931_N938.pdf 15.2.2021 Detaily
R 6893 1 R_KON application/pdf S08233-2021-OKaC-20885.pdf 15.1.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Igor Švec - Bayer AG 
Zaslal: 7.1.2021 18:33:50
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku ku konaniu ID 20885. S pozdravom, Igor Švec
Autor: Hana Spitzerová - Boehringer Ingelheim International GmbH 
Zaslal: 7.1.2021 16:55:49
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku ku konaniu ID 20885. S úctou, Hana Spitzerová