[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

20780
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novo Nordisk A/S (Lucia Hlavinková)
A10BJ06
8854C
3720020780
Právoplatný
24.12.2020 5:11:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Ozempic_8854C_2... Žiadosť o zaradenie A1N 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Ozempic... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
text/dali Navrh_znenia_riadku_8854C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Ozempic SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Rozhodnutie o registracii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Doklad_o_prideleni_kodu_lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf FEK_rozbor_Ozempic_8854C_23... Farmako-ekonomický rozbor lieku 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Ceny z online databaz_Ozemp... Iná príloha 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Doklad o platbe_Ozempic 1mg... Iná príloha 23.12.2020 Podpis Lucia Hlavinková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_20780_Ozempic_1mg_A1N.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.5.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7194 1 R_A1N application/pdf S14417-OKC-2021-20780.pdf 15.5.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.5.2021 8:52:21
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 28.4.2021 8:28:10
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 31.12.2020 3:09:25
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu Návrhu znenia riadku (šifrovaný výstup).
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 31.12.2020 3:08:07
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu Návrhu znenia riadku
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 31.12.2020 3:07:35
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu farmako-ekonomického rozboru lieku.
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 31.12.2020 3:06:51
V prílohe prikladáme aktualizovanú verziu A1N.