[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

20553
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XC14
7893A
3720020553
Právoplatný
24.11.2021 9:46:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZM_Kadcyla 100 mg_7893A.docx Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 30.11.2020 Podpis Ing. Martina Štesová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_Kadcyla_7893A_7894A.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2020 Podpis Ing. Martina Štesová
application/x-zip-compressed Referencie.zip Iná príloha 30.11.2020 Podpis Ing. Martina Štesová
image/jpeg Potvrdenie o zaplateni spra... Iná príloha 30.11.2020 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Lauer_Taxe_Preis_Kadcyla100... Iná príloha 30.11.2020 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Lauer_Taxe_Indikation_Kadcy... Iná príloha 30.11.2020 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Odpoveď na výzvu ID konaní ... Iná príloha 7.6.2021 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_20553_Kadcyla_ZM_L01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Kadcyla_20553.docx 1.6.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7760 1 R_ZM application/pdf S16416-2022-OKCHL-20553.pdf 15.5.2022 Detaily
R 7527 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie č. K618_N1031.pdf 15.11.2021 Detaily
R 7471 1 R_ZM application/pdf S21429-2021-OKC-20553_ZM.pdf 15.10.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 11.5.2022 16:05:38
Odborné odporúčanie pre ministra z KK
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.10.2021 9:16:43
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.6.2021 9:20:36
Sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr liečiva trastuzumab emtanzín (Kadcyla) v adjuvantnej liečbe pacientov so včasným HER2 pozitívnym karcinómom prsníka
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 8.6.2021 11:54:06
Za účelom overiteľnosti výpočtov predkladáme model nákladovej užitočnosti cez „Iné podania“ elektronického portálu Kategorizácia s textom „Odpoveď na výzvu - Model nákladovej efektívnosti lieku Kadcyla, ID konaní 20553, 20554“.
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 3.6.2021 6:40:23
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.12.2020 19:03:38
Nasledovné dokumenty boli predložené v rámci tohto konania cez tzv. „Iné podania“: 1. Publikácia (Paracha et al. 2016), na ktorú sa vzťahujú licenčné podmienky neumožňujúce držiteľovi ich verejné šírenie, napr. prostredníctvom verejne dostupnej časti portálu 2. Analýza lokálnych dát o manažmente a nákladoch na zdravotnú starostlivosť o dospelých pacientov s HER2-pozitívnym karcinómom prsníka na Slovensku 3. Model nákladovej efektívnosti lieku Kadcyla obsahujúci obchodné tajomstvo a duševné vlastníctvo držiteľa 4. Model analýzy dopadu na rozpočet
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.12.2020 14:04:44
Doplnenie literatúry (2)
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 7.12.2020 14:00:29
Doplnenie literatúry (1)