[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

20520
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG (MUDr. Nataša Hudecová)
L01XX52, J06BB16, J05AP57, J05AE03, J05AR10
2189C, 2191C, 2192C, 2193C, 2194C, 7768B, 4819C, 87018, 35543
3720020520
Právoplatný
13.11.2020 18:57:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf CND_ziadost_AbbVie_GmbH.pdf Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 13.11.2020 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_A... Návrh ceny - formulár CND 13.11.2020 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
text/dali CND_AbbVie_GmbH.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 13.11.2020 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6836 2 R_CND application/pdf Rozhodnutie K540_N916.pdf 15.1.2021 Detaily
R 6824 1 R_CND application/pdf S17915-2020-OKaC-20520.pdf 15.12.2020 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky