[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

20071
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Shire pharmaceuticals Ireland Limited (Bibiana Vallova)
B06AC05
9987C
3720020071
Právoplatný
30.9.2020 17:44:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1P_ziadost_Takhzyro_.pdf Žiadosť o zaradenie A1P 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh_znenia_riadku_9987C.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
text/dali Navrh_znenia_riadku_9987C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
application/msword SPC Takhzyro-shelf life-24-... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
application/pdf Právoplatné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
application/pdf Ceny z online databaz_Takhz... Iná príloha 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
application/pdf Vyhlásenie_k_farmako-ekonom... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
application/x-zip-compressed Prilohy_studie.zip Iná príloha 30.9.2020 Podpis Bibiana Vallova
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_20071_Takhzyro_A1P_L03.... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.2.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6918 1 R_A1P application/pdf S09149-2021-OKC-20071.pdf 15.2.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 19.2.2021 14:35:00
Oprava zrejmej nesprávnosti prvostupňového rozhodnutia
Autor: Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.2.2021 17:55:29
Sumár dôkazov lieku lanadelumab (Takhzyro) v prevencii záchvatov u pacientov s hereditárnym angioedémom
Autor: Martina Lehocka - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.1.2021 10:45:29
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Bibiana Vallova - Shire pharmaceuticals Ireland Limited 
Zaslal: 2.11.2020 15:10:18
Dobrý deň, v prílohe Vám posielame aktualizovaný šifrovaný výstup z MiniDaLi. S pozdravom
Autor: Bibiana Vallova - Shire pharmaceuticals Ireland Limited 
Zaslal: 2.11.2020 15:10:04
Dobrý deň, v prílohe Vám posielame aktualizovaný návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi). S pozdravom
Autor: Bibiana Vallova - Shire pharmaceuticals Ireland Limited 
Zaslal: 2.11.2020 15:09:22
Dobrý deň, v prílohe Vám posielam aktualizovanú žiadosť. S pozdravom
Autor: Bibiana Vallova - Shire pharmaceuticals Ireland Limited 
Zaslal: 5.10.2020 15:48:59
Dobrý deň, v prílohe Vám posielame aktualizovaný šifrovaný výstup z MiniDaLi. S pozdravom
Autor: Bibiana Vallova - Shire pharmaceuticals Ireland Limited 
Zaslal: 5.10.2020 15:48:30
Dobrý deň, v prílohe Vám posielame aktualizovaný návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi. S pozdravom
Autor: Bibiana Vallova - Shire pharmaceuticals Ireland Limited 
Zaslal: 5.10.2020 15:47:35
Dobrý deň, v prílohe Vám posielame aktualizovanú žiadosť o zaradenie A1P. S pozdravom
Autor: Bibiana Vallova - Shire pharmaceuticals Ireland Limited 
Zaslal: 2.10.2020 10:59:52
Dobrý deň, v prílohe Vám posielame doklad o úhrade správneho poplatku. S pozdravom