[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

19480
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Janssen - Cilag International N.V. (Anna Šuvadová)
L04AC05
87598
3720019480
Právoplatný
17.1.2021 16:02:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZM_ziadost_Stelara 90 mg.docx Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 30.6.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Úhrada - Stelara.pdf Iná príloha 30.6.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_FE_Stelara 90 mg.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.6.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Odpoved na vyzvu_Stelara 17... Iná príloha 17.1.2021 Podpis Anna Šuvadová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_19480_Stelara_ZM.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.5.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Stelara_19480_FER.docx 10.1.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7286 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie č. K590_N982.pdf 15.6.2021 Detaily
R 7199 1 R_ZM application/pdf S14417-2021-OKC-19480.pdf 15.5.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.5.2021 8:49:46
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.5.2021 16:34:09
Sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr liečiva ustekinumabu (Stelara) pre pacientov s ulceróznou kolitídou.
Autor: Mgr. Zuzana Kasalová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 21.9.2020 12:34:00
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 13.7.2020 12:21:22
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, model so vstupnými údajmi a výpočtom základného scenára je poskytnutý cez „Iné podania“ prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.7.2020 20:23:18
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.7.2020 19:48:09
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť aktualizovanú žiadosť ZM.