[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

1948
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
+pharma arzneimittel gmbh (Mgr. Eva Tengler)
G04CB01, C09AA09
36939, 97089
3712001948
Fikcia
30.10.2012 15:45:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie_+... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 30.10.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
text/dali CND_+pharma arzneimittel s.... Šifrovaný výstup z formulára CND 30.10.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_+pharma arzneim... Návrh ceny - formulár CND 30.10.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky