[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

19449
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Jana Ivanová)
R03DX05, R03DX09
68692, 68695, 2305D, 2307D
3720019449
Právoplatný
19.6.2020 12:19:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_Omalizumab_Mepolizumab_... Oznámenie o začatí konania 19.6.2020 Podpis Jana Ivanová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_ID19449_zrušenie_os... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.7.2020 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6547 1 R_KON application/pdf S13028-2020-OKC-19449.pdf 15.8.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Judita Janeková - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 22.7.2020 10:08:47
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny