[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

19305
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Janssen - Cilag International N.V. (Anna Šuvadová)
N06AX27
3289D
3720019305
Právoplatný
16.1.2021 14:51:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Rozhodnutie EC registracia_... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 27.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 27.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf SPC_Spravato_sk.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 27.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Citrome L et al. JAD 2020. ... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Daly EJ et al. 2019. Effica... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Doherty et al. 2020. Cardia... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Fedgchin M et al. 2019. Eff... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Galecki_PsychiatrPolOnlineF... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Ochs-Ross R et al 2019. Eff... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Popova V et al 2019. Effica... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Potvrdenie o platbe.pdf Iná príloha 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Spravat... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
text/dali Navrh_znenia_riadku_3289D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf A1P_ziadost_formular_Sprava... Žiadosť o zaradenie A1P 31.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf S_FE_Spravato.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf SDTP_Psychiatria-Depresivna... Iná príloha 31.5.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet IZP udaje_Spravato_s.xlsx Iná príloha 27.8.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Odpoved na vyzvu_Spravato.pdf Iná príloha 27.8.2020 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Odpoved na vyzvu_Spravato_1... Iná príloha 16.1.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf SPC_SPRAVATO.pdf Iná príloha 16.1.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf SUSTAIN2_Esketamine Nasal S... Iná príloha 16.1.2021 Podpis Anna Šuvadová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_19305_Spravato_A1P.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.5.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_SPRAVATO_19305_FER.docx 20.8.2020 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Spravato_19305_FER.docx 10.1.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7287 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie č. K591_N983.pdf 15.6.2021 Detaily
R 7192 1 R_A1P application/pdf S14417-OKC-2021-19305.pdf 15.5.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 16.6.2021 14:30:55
Stanovisko SPsS k návrhu na zaradenie lieku Spravato do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.5.2021 8:48:27
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.5.2021 15:15:01
Stanovisko organizácie Liga za duševné zdravie k návrhu na zaradenie lieku Spravato do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.5.2021 13:49:58
Stanovisko výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti ku konaniu k lieku Spravato.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 5.5.2021 12:21:17
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť sumár informácií na doplnenie kontextu k zverejnenému sumáru OAHTA a lieku Spravato. Ďakujeme za komplexné zváženie tak závažnej problematiky ako je TRD. S úctou Šuvadová.
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 4.5.2021 12:05:23
Sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr liečiva esketamín (Spravato) pre pacientov s depresívnou poruchou rezistentnou na liečbu
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 21.4.2021 15:41:16
Nezohľadňovaný
4/4 Aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 21.4.2021 15:38:24
Nezohľadňovaný
3/4 Aktualizovaná žiadosť o zaradenie A1P
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 21.4.2021 15:37:04
Nezohľadňovaný
2/4 Šifrovaný výstup z MiniDaLi
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 21.4.2021 15:36:03
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Dovoľujeme si priložiť aktualizované prílohy ku konaniu ID 19305, ktoré zohľadňujú zmeny zahrnuté v odpovedi na výzvu zo dňa 16.1.2021. 1/4 Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi)
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 19.10.2020 10:04:15
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Dovoľujeme si doplniť informáciu ohľadom pozitívneho rozhodnutia škótskej liekovej agentúry SMC v súvislosti s liekom Spravato. SMC uznala prínosy lieku Spravato a schválila použitie lieku v súlade s SPC. Plné znenie rozhodnutia sa nachádza na nasledovnom odkaze: https://www.scottishmedicines.org.uk/medicines-advice/esketamine-spravato-full-smc2258/
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 10.8.2020 10:07:37
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.6.2020 17:08:24
Radi by sme ešte doplnili celospoločenský a ekonomický kontext k problematike Depresie. Prosíme o zdieľanie s jednotlivými príslušnými odbornými pracovnými skupinami MZ a členmi Kategorizačnej komisie.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 5.6.2020 16:03:32
Dobrý deň, model so vstupnými údajmi a výpočtom základného scenára je poskytnutý cez „Iné podania“ prostredníctvom elektronického portálu Kategorizácia.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 2.6.2020 9:05:48
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť publikáciu, ktorá sa venuje spotrebe zdrojov zdravotnej starostlivosti v slovenskej klinickej praxi ako aj nákladom na jednotlivé zdravotné stavy.