[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

19297
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (Ing. Eva Ottinger, MSc)
S01LA06
3691D
3720019297
Právoplatný
15.1.2021 15:15:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Právoplatné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf Súhrn charakteristických vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_3691D_B... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
text/dali Navrh_znenia_riadku_3691D_B... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Doklad o uhrade spravneho p... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/x-zip-compressed Referencie.zip Iná príloha 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf Dansko.pdf Iná príloha 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf Finsko.pdf Iná príloha 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf SK_Potvrdenie_Holandsko.pdf Iná príloha 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf A1P_ziadost_3691D_Beovu.pdf Žiadosť o zaradenie A1P 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf FEK_rozbor_lieku_3691D_Beov... Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny z online databaz_Beovu... Iná príloha 29.5.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf 2020-08-27_Vyjadrenie k výz... Iná príloha 27.8.2020 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf 2021_01_15_Vyjadrenie k vyz... Iná príloha 15.1.2021 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf AKTUALIZÁCIA FARMAKOEKONOMI... Iná príloha 15.1.2021 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/pdf A1P_ziadost_3691D_Beovu_pod... Iná príloha 15.1.2021 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_3691D_B... Iná príloha 15.1.2021 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
text/dali Navrh_znenia_riadku_3691D_1... Iná príloha 15.1.2021 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_19297_Beovu_A1P.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.5.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_BEOVU_19297_FER_final... 20.8.2020 Detaily
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_Beovu_19297_FER.docx 10.1.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7195 1 R_A1P application/pdf S14417-OKC-2021-19297.pdf 15.5.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 7.5.2021 8:46:54
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 4.5.2021 12:03:01
Sumár hodnotení zahraničných HTA agentúr liečiva brolucizumab (Beovu) pre pacientov s vlhkou vekom podmienenou degeneráciou makuly
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 19.11.2020 11:03:24
Aktualizácia medicínskeho stanoviska odbornej pracovnej skupiny
Autor: Ing. Eva Ottinger, MSc - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 10.8.2020 20:37:09
Nezohľadňovaný
Dobry deň, v prílohe si dovoľujeme zaslať pripomienky k Vyjadreniu spoločnosti Bayer AG zo dňa 3.8.2020
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.8.2020 13:40:23
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Igor Švec - Bayer AG 
Zaslal: 3.8.2020 14:57:58
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame Pripomienku ku konaniu ID 19297. S pozdravom, Igor Švec
Autor: Ing. Eva Ottinger, MSc - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 11.6.2020 10:40:22
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si touto cestou informovať o zaslaní modelu nákladovej efektívnosti lieku Beovu cez „Iné podania“ na elektronickom portáli Kategorizácia. S pozdravom, Eva Ottinger
Autor: Ing. Eva Ottinger, MSc - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 5.6.2020 16:04:49
Aktualizovaná verzia Farmako-ekonomického rozboru lieku
Autor: Ing. Eva Ottinger, MSc - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 5.6.2020 16:03:01
Aktualizovaná verzia Žiadosti o zaradenie A1P
Autor: Ing. Eva Ottinger, MSc - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 5.6.2020 16:01:32
Aktualizovaná verzia Šifrovaného výstupu z MiniDaLi
Autor: Ing. Eva Ottinger, MSc - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 5.6.2020 16:00:27
Aktualizovaná verzia Návrhu znenia riadku (MiniDaLi)