[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18945
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Judita Janeková)
P01BA02
14682
3720018945
Právoplatný
31.3.2020 10:14:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_P01BA02_Hydroxychloroch... Oznámenie o začatí konania 31.3.2020 Podpis Mgr. Judita Janeková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6390 1 R_KON application/pdf S08697-2020-OKC-18945.pdf 15.4.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky