[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18765
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Danková)
L04AA26
5994C, 09504, 09505
3720018765
Právoplatný
5.3.2020 10:51:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania_... Oznámenie o začatí konania 5.3.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
application/pdf Podnet M01_ na rozšírenie c... Iná príloha 5.3.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_18765_KON_rozšírenie_ce... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29.6.2020 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6538 1 R_KON application/pdf S12442-2020-OKC-18765_belim... 15.7.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.3.2020 17:57:23
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny