[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

18764
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Danková)
M01AH01, M01AB16
9322C, 9614A, 7836A, 9627A, 9628A, 7843A, 57810, 9326C, 9328C, 9633A, 7848A, 10884, 98368, 10886, 40340
3720018764
Právoplatný
5.3.2020 10:45:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania_... Oznámenie o začatí konania 5.3.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
application/pdf Podnet na začatie konania v... Iná príloha 5.3.2020 Podpis Mgr. Mária Danková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_18764_KON_rozšírenie_PO... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29.6.2020 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6537 1 R_KON application/pdf S12442-2020-OKC-18764_acekl... 15.7.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.3.2020 13:46:13
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny