[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

1873
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
+pharma arzneimittel gmbh (Mgr. Eva Tengler)
C09CA01
39062, 39074
3712001873
Fikcia
10.10.2012 17:01:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_Final_+pharma arzneimitt... Žiadosť o vyradenie A3 10.10.2012 Podpis Mgr. Eva Tengler
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky