[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

18686
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Jana Kernátsová, PhD.)
B05BB01, B05BA03
27789, 32439, 00516, 00514, 37757, 34398, 97748, 13892, 3461C, 62326, 37752, 97749, 13897, 34400, 62328, 3462C, 33602, 97750, 34401, 13902, 62329, 3463C, 33605, 13907, 3464C, 33636, 40312, 33976, 40309, 99170, 97728, 62370, 37767, 34406, 34253, 97729, 62372, 3907C, 33623, 34254, 34407, 97730, 62373, 3908C, 62376, 3901C, 33638, 34261, 97736, 89744, 62377, 3902C, 97738, 34268, 34273
3720018686
Právoplatný
28.2.2020 12:34:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_B05BA_B05BB.docx Oznámenie o začatí konania 28.2.2020 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6339 1 R_KON application/pdf S07845-2020-OKC-KON 18686.pdf 15.3.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Renáta Hajdinová - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 6.3.2020 7:57:39
Vyjadrenie ku konaniu