[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

18465
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (Simona Sabolová)
L01XE42
5087C
3720018465
Právoplatný
19.3.2020 12:13:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Kisqali_5087C.docx Žiadosť o zaradenie A1P 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Kisqali... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
text/dali Navrh_znenia_riadku_5087C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf SPC - Kisqali.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Rozhodnutie o registracii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FE_Kisqali_5087C_.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Hortobagyi GN_ Ann Oncol_20... Iná príloha 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Hortobagyi GN_Breast Cancer... Iná príloha 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Hortobagyi GN_N Engl J Med_... Iná príloha 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Im SA_ N Engl J Med_2019_ML... Iná príloha 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Janni W_Breast Cancer Res T... Iná príloha 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Tripathy D_Lancet Oncol 201... Iná príloha 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Verma S_Breast Cancer Res T... Iná príloha 31.1.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Kisqali - odpoved na vyzvu.pdf Iná príloha 19.3.2020 Podpis Simona Sabolová
application/pdf FE_Kisqali_5087C_update po ... Iná príloha 19.3.2020 Podpis Simona Sabolová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_18465_A1P_Kisqali_L01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29.6.2020 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_KISQALI_18465_FER.docx 12.3.2020 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6535 1 R_A1P application/pdf S12442-2020-OKC-18465_Kisqa... 15.7.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.6.2020 17:51:46
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 18.6.2020 17:09:53
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať šifrovaný výstup.
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 18.6.2020 17:09:03
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať upravený návrh znenia riadku.
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 18.6.2020 17:08:01
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť žiadosť s aktualizovaným návrhom úradne určenej ceny a prepočtu navrhovanej úradne určenej ceny na maximálnu cenu lieku vo verejnej lekárni.
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.3.2020 13:44:39
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 7.2.2020 13:11:58
Aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku.
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 7.2.2020 13:04:24
Aktualizácia šifrovaného výstupu z riadku MiniDaLi
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 7.2.2020 13:02:59
Aktualizácia Návrhu znenia riadku lieku
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 7.2.2020 13:00:10
Aktualizovaná žiadosť o zaradenie A1P
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 7.2.2020 10:38:21
Rozhodnutie EC
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 7.2.2020 10:16:19
Dobrý deň, prikladáme prehľad databáz pre výpočet EU referenčnej ceny.
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 7.2.2020 10:12:40
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o úhrade lieku v Nemecku.
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 5.2.2020 20:18:42
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.