[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

17359
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pfizer Europe MA EEIG (Miroslav Lednár)
L01XE33
1786C
3719017359
Právoplatný
4.3.2020 18:32:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Ibrance 100_178... Žiadosť o zaradenie A1P 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Ibrance... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
text/dali Navrh_znenia_riadku_1786C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Ibrance_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Ibrance_potvrdenie_registra... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Ibrance_potvrdenie_registra... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Ibrance_SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/msword FEK_rozbor_lieku_IBRANCE.doc Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 29.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Uhrada poplatku_Ibrance 100... Iná príloha 29.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Vyjadrenie k vyzve_IBRANCE ... Iná príloha 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Ibrance 100_178... Žiadosť o zaradenie A1P 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Ibrance100_Navrh znenia ria... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
text/dali Navrh_znenia_riadku_1786C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
application/msword FEK_rozbor_lieku_IBRANCE_ak... Farmako-ekonomický rozbor lieku 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_17359_A1P_Ibrance 100 m... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29.6.2020 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_IBRANCE_17359_FER_akt... 26.2.2020 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6586 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie K520_N885.pdf 15.8.2020 Detaily
R 6530 1 R_A1P application/pdf S12442-2020-OKC-17359_Ibran... 15.7.2020 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.6.2020 17:50:39
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.3.2020 13:42:32
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny