[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

17358
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pfizer Europe MA EEIG (Miroslav Lednár)
L01XE33
1788C
3719017358
Právoplatný
4.3.2020 18:26:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Ibrance 125_178... Žiadosť o zaradenie A1P 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Ibrance... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
text/dali Navrh_znenia_riadku_1788C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Ibrance_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Ibrance_potvrdenie_registra... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Ibrance_potvrdenie_registra... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Ibrance_SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/msword FEK_rozbor_lieku_IBRANCE.doc Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 29.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Uhrada poplatku_Ibrance 125... Iná príloha 29.11.2019 Podpis Miroslav Lednár
application/pdf Vyjadrenie k vyzve_IBRANCE ... Iná príloha 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1P_ziadost_Ibrance 125_178... Žiadosť o zaradenie A1P 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Ibrance125_Navrh znenia ria... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
text/dali Navrh_znenia_riadku_1788C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
application/msword FEK_rozbor_lieku_IBRANCE_ak... Farmako-ekonomický rozbor lieku 4.3.2020 Podpis Miroslav Lednár
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_17358_A1P_Ibrance 125 m... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29.6.2020 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_IBRANCE_17358_FER_akt... 26.2.2020 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6588 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie K519_N884.pdf 15.8.2020 Detaily
R 6529 1 R_A1P application/pdf S12442-2020-OKC-17358_Ibran... 15.7.2020 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.6.2020 17:50:04
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.3.2020 13:42:14
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny