[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

17147
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
J07BB02
1224C, 6345C
3719017147
Právoplatný
14.8.2019 11:00:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 14.8.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Rozšírenie indikačného ... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6132 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie K481_N814_N816.... 15.10.2019 Detaily
R 6096 1 R_KON application/pdf S12618-2019-OKC-17147.pdf 15.9.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Gabriela Švecová Cveková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.9.2019 8:14:12
Podnet SEVS SLS
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 10.9.2019 12:45:47
Nezohľadňovaný
Z dôvodu verejného záujmu účastník konania prikladá do konania vyjadrenie k odporúčaniu kategorizačnej komisie.
Autor: Mgr. Gabriela Švecová Cveková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 22.8.2019 9:04:20
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny