[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16894
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
N05AL05, N05AX12, N05AH02, N05AH04, N05AH03, N05AE03, N05AE04, N05AX11
64875, 1118B, 4778B, 14655, 3492B, 4527B, 4858B, 6476B, 5734B, 5152B, 3497B, 6986B, 3482B, 6489B, 5748B, 8238B, 6453B, 6998B, 4863B, 5156B, 4535B, 40783, 3487B, 5331C, 6431B, 4770B, 4843B, 5059B, 92340, 5367B, 5060B, 5332C, 6442B, 4482B, 5062B, 4848B, 92343, 5381B, 5063B, 4510C, 03617, 4516C, 02970, 46013, 07813, 66651, 43962, 46051, 43974, 66661, 46053, 07859, 43981, 39908, 46077, 44012, 46079, 07962, 66683, 39932, 44043, 39955, 07976, 66693, 69514, 3101B, 43537, 0398C, 2791B, 3655C, 9433B, 3023B, 2774B, 0410C, 30411, 2247B, 2801B, 43540, 9440B, 2806B, 3029B, 2256B, 2780B, 0416C, 30416, 43542, 3661C, 05158, 0440A, 05161, 89076, 05172, 0456A, 05175, 89078, 05182, 45749, 53180, 89247, 0251A, 0240A, 53193, 45753, 45759, 89295, 53216, 0276A, 0287A, 53219, 45763, 45768, 89309, 45773, 13039, 13052, 13059, 12406, 81935, 52515, 52518, 33899, 33898, 12339, 82130, 52524, 52527, 12392, 82158, 52533, 33915, 33914, 28784, 28788, 28792
3719016894
Právoplatný
8.7.2019 7:18:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_zrušenie indikačných ob... Oznámenie o začatí konania 8.7.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_16894_zrušenie IO p... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 31.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6043 1 R_KON application/pdf S11817-2019-OKC-16894.pdf 15.8.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky