[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16635
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
L01XC03
9997C, 7703C, 7943C, 05959
3719016635
Právoplatný
5.6.2019 10:53:26

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_zmena určenia referenčn... Oznámenie o začatí konania 5.6.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_trastuzumab_KON_16635.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.6.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5986 1 R_KON application/pdf S10700-2019-OKC-16635_Rozho... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky