[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16579
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Orphan Europe SARL (MUDr. Tomáš Doležal)
A16AA05
97768
3719016579
Právoplatný
31.5.2019 15:41:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_Carbaglu_5x200mg_97768.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Carbagl... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
text/dali Navrh_znenia_riadku_97768.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Carbaglu_SPC_SK.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Pravoplatne_rozhodnutie_o_r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Potvrzeni o prideleni SUKL ... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Vyjadrenie_k_farmakoekonomi... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/x-zip-compressed Ceny+potvrdenie_Cargbaglu_9... Iná príloha 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/x-zip-compressed Reference_Carbaglu.zip Iná príloha 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 16579_Carbaglu.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6068 1 R_A1N application/pdf S12618-2019-OKC-16579.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - Recordati Rare Diseases Sarl 
Zaslal: 15.8.2023 13:14:52
Nezohľadňovaný
2/2 Vážení, v lehote k tomu určenej predkladáme farmako-ekonomický rozbor, z časti verejne, teda tu a v zbytku v režimu obchodného tajomstva, teda cez Iné podania MZSR Elektronického portálu kategorizácia. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že sme vyzvaným držiteľom, keďže spoločnosť Orphan Europe sa v medzičase premenovala na spoločnosť Recordati Rare Diseases.
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - Recordati Rare Diseases Sarl 
Zaslal: 15.8.2023 13:13:46
Nezohľadňovaný
1/2 Vážení, v lehote k tomu určenej predkladáme farmako-ekonomický rozbor, z časti verejne, teda tu a v zbytku v režimu obchodného tajomstva, teda cez Iné podania MZSR Elektronického portálu kategorizácia. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že sme vyzvaným držiteľom, keďže spoločnosť Orphan Europe sa v medzičase premenovala na spoločnosť Recordati Rare Diseases.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 12.4.2023 18:49:47
Oprava výzvy na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 8.3.2023 7:09:31
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 21.8.2019 15:17:03
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - Orphan Europe SARL 
Zaslal: 6.6.2019 9:37:51
Dobrý den, dovolujeme si doplnit Rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Carbaglu ve slovenském jazyce a referenci č. 33. Dále doplňujeme potvrzení o zaplacení správního poplatku (4900,- EUR) a žádáme o přidělení již zaplaceného správního poplatku (pod VS 3718013538) ze dne 26.4.2018 pro HN žádost (130,- EUR) pro ŠÚKL kód 99768, která nebyla podána, k tomuto podání (dohromady 5030,- EUR). Děkujeme.