[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16578
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Orphan Europe SARL (MUDr. Tomáš Doležal)
A16AA05
41551
3719016578
Právoplatný
31.5.2019 15:41:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_Carbaglu_60x200mg_41551... Žiadosť o zaradenie A1N 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Carbagl... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
text/dali Navrh_znenia_riadku_41551.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Carbaglu_SPC_SK.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Pravoplatne_rozhodnutie_o_r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Potvrzeni o prideleni SUKL ... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/pdf Vyjadrenie_k_farmakoekonomi... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/x-zip-compressed Ceny+potvrdenie_Carbaglu_41... Iná príloha 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
application/x-zip-compressed Reference_Carbaglu.zip Iná príloha 31.5.2019 Podpis MUDr. Tomáš Doležal
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 16578_Carbaglu.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6069 1 R_A1N application/pdf S12618-2019-OKC-16578.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 21.8.2019 15:16:09
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: MUDr. Tomáš Doležal - Orphan Europe SARL 
Zaslal: 6.6.2019 9:39:31
Dobrý den, dovolujeme si doplnit Rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Carbaglu ve slovenském jazyce, referenci č. 33 a potvrzení o zaplacení správního poplatku.