[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16566
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novo Nordisk A/S (Lucia Hlavinková)
B02BD04
5006C
3719016566
Právoplatný
31.5.2019 12:09:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Refixia_SPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Refixia_Rozhodnutie o regis... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Refixia_SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf A1N_ziadost_Refixia_5006C.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Refixia... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
text/dali Návrh znenia riadku_Refixia... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Vyjadrenie_k_FEK_Refixia.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Stanovisko_NHC_ku_hmotnosti... Iná príloha 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Stanovisko_počet_pacientov_... Iná príloha 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Carcao 2016.pdf Iná príloha 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Collins 2014.pdf Iná príloha 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Escobar 2016.pdf Iná príloha 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Negrier 2011.pdf Iná príloha 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Young 2016.pdf Iná príloha 31.5.2019 Podpis Lucia Hlavinková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ID16566_Refixia.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6070 1 R_A1N application/pdf S12618-2019-OKC-16566.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Tomáš Marek - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 21.8.2023 13:14:28
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v prílohe si dovoľujeme cez iné podania predložiť farmako-ekonomický rozbor ako odpoveď na výzvu MZ SR zo dňa 29.marca 2023 ku konaniu ID 16566.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 3.4.2023 15:28:08
Oprava výzvy na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa § 93
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 29.3.2023 19:19:59
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93 ods. 1
Autor: Aleksandar Ćirić - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 17.3.2023 15:09:24
Nezohľadňovaný
Odpoveď na výzvu zo dňa 23. novembra 2022 si dovoľujeme podať cez iné podania.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 23.11.2022 14:58:19
Výzva na predloženie farmako-ekonomického rozboru podľa §93
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 21.8.2019 15:18:32
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 3.6.2019 15:22:45
Dobrý deň, dovoľujeme si doplniť doklad o zaplatení správneho poplatku.