[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16558
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (Renáta Hajdinová)
S01LA04
37085, 9706A
3719016558
Právoplatný
30.5.2019 9:07:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword S01LA04_ranibizumab_intravi... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 30.5.2019 Podpis Renáta Hajdinová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM - ZM - ID 16558_16499 -... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 31.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6092 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie K476_N809.pdf 15.9.2019 Detaily
R 6010 1 R_ZM application/pdf R_ZM_S11817_2019-OKC-ID1655... 15.8.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 10:20:48
Vyjadrenie OPS S01:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 9:55:12
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 5.6.2019 11:53:27
Vyjadrenie a pripominka ID 16558, Novartis Europharm Limited