[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16499
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (Ľudmila Krč-Jediná, PharmDr.)
S01LA04
37085, 9706A
3719016499
Právoplatný
29.5.2019 15:21:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword S01LA04_ranibizumab_intravi... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 29.5.2019 Podpis Ľudmila Krč-Jediná, PharmDr.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM - ZM - ID 16558_16499 -... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 31.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6091 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie K475_N808.pdf 15.9.2019 Detaily
R 6011 1 R_ZM application/pdf R_ZM_S11817_2019-OKC-ID1649... 15.8.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 10:20:29
Vyjadrenie OPS S01:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 9:54:43
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: MVDr. Magdaléna Petrová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 5.6.2019 12:03:13
Vyjadrenie a pripominka ID 16499, Novartis Europharm Limited