[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16498
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (Ľudmila Krč-Jediná, PharmDr.)
S01LA05
3407A
3719016498
Právoplatný
29.5.2019 15:21:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword S01LA05_aflibercept_intravi... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 29.5.2019 Podpis Ľudmila Krč-Jediná, PharmDr.
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM - ZM - ID 16559_16498 -... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 31.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6090 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie K474_N807.pdf 15.9.2019 Detaily
R 6012 1 R_ZM application/pdf R_ZM_S11817_2019-OKC-ID1649... 15.8.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 10:19:57
Vyjadrenie OPS S01:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 9:53:36
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: MVDr. Mária Stachová, CSc. - Bayer AG 
Zaslal: 5.6.2019 15:53:08
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať vyjadrenie a pripomienky Bayer AG ku ID návrhu 16498. S úctou Stachová.