[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16477
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Adamed Pharma S.A. (Andrea Kassayová)
C10BA06
7621C
3719016477
Právoplatný
31.5.2019 21:16:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword Suhrn charakteristickych vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 22.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/pdf Registracne rozhodnutie_Ruz... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 22.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/pdf Prevod registracie_Ruzeb_10... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 22.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/pdf Identifikacny list_Ruzeb_10... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 22.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/pdf Combination therapy of rosu... Iná príloha 30.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/pdf Comparison of the effect of... Iná príloha 30.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/pdf DDDT-158408-pharmacokinetic... Iná príloha 30.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_Ruzeb_10 mg _10 mg.docx Žiadosť o zaradenie A1N 31.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled MiniDali_Ruzeb_10mg_10mg.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
text/dali MiniDali_Ruzeb_10mg_10mg.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/pdf FEK_Ruzeb_10mg _10mg.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
application/pdf Platba_VS_3719016477.pdf Iná príloha 31.5.2019 Podpis Andrea Kassayová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 16477_Ruzeb.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 23.8.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6066 1 R_A1N application/pdf S12618-2019-OKC-16477.pdf 15.9.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Andrea Kassayová - Adamed Pharma S.A. 
Zaslal: 25.10.2019 14:58:29
Nezohľadňovaný
Prikladáme doplatok platby.
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 21.8.2019 15:21:30
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ruzeb 16477.docx
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 21.8.2019 15:20:55
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov