[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16301
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Bioprojet Pharma (Dana Ťažká)
N07XX11
9135B
3719016301
Právoplatný
30.4.2019 16:04:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf 9135B_A1N_ziadost_Wakix 4.5... Žiadosť o zaradenie A1N 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh_znenia_riadku_9135B.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
text/dali Navrh_znenia_riadku_9135B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 9135B_SmPC_Wakix 4.5 mg_30.... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 9135B_rozhodnutie_Wakix 4.5... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 9135B_ŠUKL kódy_Wakix 4.5 m... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf 9135B_MER stanovisko_Wakix ... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Potvrdenie_Dánsko_Január_20... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Feketeová E_2018_Epidemioló... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Dauvilliers 2013.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Kollb-Sielecka M_2017.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Leu Semenescu 2014.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Szakacs 2017.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Szakacs_2017 APPENDIX.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Prague 2017 Poster NMA.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Stanovisko odborníka_narkol... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Potvrdenie o úhrade.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Dana Ťažká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_A1N_16301_Wakix.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 31.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6093 2 R_A1N application/pdf Rozhodnutie K477_N810.pdf 15.9.2019 Detaily
R 6044 1 R_A1N application/pdf S11817-2019-OKC-16301.pdf 15.8.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 19.7.2019 9:05:53
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny
Autor: Dana Ťažká - Bioprojet Pharma  
Zaslal: 14.5.2019 17:23:54
Nezohľadňovaný
Čistá verzia
Autor: Dana Ťažká - Bioprojet Pharma  
Zaslal: 14.5.2019 17:22:47
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, poskytujeme opravenú žiadosť, kde sa opravili technické chyby. Podávame verziu s označenými chybami (oprava v časti G) a čistú verziu.