[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16281
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C09DB04
2026C
3719016281
Právoplatný
29.4.2019 12:44:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost Teldipin_40mg_1... Žiadosť o zaradenie A1N 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku_Teldipi... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_2026C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Teldipin tbl_SPC_SUKL_3_201... Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Teldipin_40_10_reg approval... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Teldipin_40_10_SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf FEK_Teldipin_40mg_10mg_04_2... Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 04 Snincak.pdf Iná príloha 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf PLEK_4_2018_final_Tumova.pdf Iná príloha 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf ESC GUIDELINESS 2018.pdf Iná príloha 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2007_Sharma_telmi_amlo_in_s... Iná príloha 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2013_long_term_efficacay_te... Iná príloha 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf 2014_Telmi_amlo_non_control... Iná príloha 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Neldam_et_al-2011-The_Journ... Iná príloha 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Doklad o zaplateni.pdf Iná príloha 29.4.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 16281_Teldipin.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 31.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6037 1 R_A1N application/pdf S11817-2019-OKC-16281.pdf 15.8.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 23.7.2019 9:53:38
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 23.7.2019 9:52:53
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov