[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16247
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Les Laboratoires Servier (Jozef Hromjak)
C10BX15
6862C
3719016247
Právoplatný
30.4.2019 17:59:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf odborna publikacia_EUROPA.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_EUROPA p... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_ASCOT-LL... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_ASCOT-LL... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_GREACE.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_GREACE p... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_CONF, PR... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_CONFIDEN... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_ Bangalo... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_ESC dysl... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_ESC hype... Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia_UMPIRE.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia _FOCUS.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf odborna publikacia IMPACT.pdf Iná príloha 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Euvasco... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
text/dali Navrh_znenia_riadku_6862C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Rozhodnutie o registracii E... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf SUKL_kody_Euvascor_40_10.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf FEK_rozbor_Euvascor_30.4.20... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Euvascor_SPC_.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
application/msword A1N_ziadost_6862C, Euvascor... Žiadosť o zaradenie A1N 30.4.2019 Podpis Jozef Hromjak
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_ ID 16247_Euvascor.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 31.7.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6041 1 R_A1N application/pdf S11817-2019-OKC-16247.pdf 15.8.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 23.7.2019 8:54:46
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 23.7.2019 8:54:06
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 23.7.2019 8:52:29
Farmakoekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov
Autor: Jozef Hromjak - Les Laboratoires Servier 
Zaslal: 2.5.2019 17:07:09
Dobrý deň, prikladám doklad o platbe, Jozef Hromjak