[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

16061
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Merck Sharp & Dohme B.V. (Ing. Miroslav Dedík)
L01XC18
0975C
3719016061
Právoplatný
31.3.2019 19:35:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_Keytruda_mono_NS... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 31.3.2019 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Prinos_v_liecbe_FEK_rozbor_... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.3.2019 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf SPC_KEYTRUDA_marec_2019.pdf Iná príloha 31.3.2019 Podpis Ing. Miroslav Dedík
application/pdf Spravny_poplatok_Keytruda_I... Iná príloha 31.3.2019 Podpis Ing. Miroslav Dedík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Keytruda_ZM_16061.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 27.6.2019 Podpis Miriam Vulevová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 5985 1 R_ZM application/pdf S10700-2019-OKC-16061_Rozho... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 27.6.2019 9:33:02
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny